PN-A-75101-01:1990 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Przetwory owocowe i warzywne -- Przygotowanie próbek i metody badań fizykochemicznych -- Postanowienia ogólne i zakres normy

Zakres

Norma jest stosowana przy przeprowadzaniu pełnej lub niepełnej oceny jakości produktów owocowych i warzywnych. Podano wykaz 22 arkuszy normy. Określono sposób pobierania próbek. Omówiono wymagania dla odczynników i roztworów. W załączniku podano wykaz grup produktów i wykaz metod badań

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-75101-01:1990 - wersja polska
Tytuł Przetwory owocowe i warzywne -- Przygotowanie próbek i metody badań fizykochemicznych -- Postanowienia ogólne i zakres normy
Data publikacji 24-05-1990
Data wycofania 02-12-2011
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 38, Przetworów Owocowych i Warzywnych
Zastępuje PN-A-75101:1971 - wersja polska
ICS 67.080.01