PN-A-74220:1997 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-ISO 7301:2004 - wersja polska

Bez VAT: 28,90  PLN Z VAT: 35,55  PLN
Przetwory zbożowe -- Ryż

Zakres

Wprowadzono definicje (25) dotyczące rodzajów ziaren oraz zanieczyszczeń. Omówiono wymagania ogólne, organoleptyczne i zdrowotne oraz wymagania fizyko-chemiczne. Podano metody badań, pobierania próbek, sposób pakowania, znakowania, przechowywania i transportu. W załączniku A podano wykaz norm i dokumentów, w których podano metody badań metali szkodliwych dla zdrowia. W załączniku B podano przykłady oznaczeń i sposoby ich wykorzystania

* wymagane pola

Bez VAT: 28,90  PLN Z VAT: 35,55  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-A-74220:1997 - wersja polska
Tytuł Przetwory zbożowe -- Ryż
Data publikacji 11-12-1997
Data wycofania 02-07-2004
Liczba stron 8
Grupa cenowa D
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 36, Zbóż i Przetworów Zbożowych
ICS 67.060
Zastąpiona przez PN-ISO 7301:2004 - wersja polska