PN-A-55529:1990 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 203-1:2002 - wersja angielska

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN
Urządzenia grzejne gazowe dla zakładów zbiorowego żywienia -- Ogólne wymagania i badania

Zakres

Przedmiotem normy są ogólne wymagania i badania dotyczące urządzeń grzejnych gazowych przeznaczonych do cieplnej obróbki żywności (gotowania, smażenia i pieczenia), stosowanych w kuchniach, zakładów zbiorowego żywienia, wytwórniach zaopatrujących jednostki handlowe oraz jednostkach usługowych.
Urządzenia są przystosowane do spalania paliw gazowych wg PN-87/C-96001.

* wymagane pola

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-55529:1990 - wersja polska
Tytuł Urządzenia grzejne gazowe dla zakładów zbiorowego żywienia -- Ogólne wymagania i badania
Data publikacji 28-06-1990
Data wycofania 15-12-2002
Liczba stron 10
Grupa cenowa E
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 15, Maszyn i Urządzeń dla Przemysłu Spożywczego, Handlu i Gastronomii
ICS 97.040.20
Zastąpiona przez PN-EN 203-1:2002 - wersja angielska