PN-EN 203-1:2002 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 203-1:2005 - wersja angielska

Bez VAT: 309,90  PLN Z VAT: 381,18  PLN
Urządzenia gazowe dla zakładów zbiorowego żywienia -- Część 1: Wymagania bezpieczeństwa

Zakres

Określono wymagania dotyczące konstrukcji i bezpieczeństwa urządzeń gazowych dla zakładów zbiorowego żywienia wyposażonych w palniki atmosferyczne. Ustalono odpowiednie warunki badań. Uwzględniono urządzenia typu A i B1

* wymagane pola

Bez VAT: 309,90  PLN Z VAT: 381,18  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 203-1:2002 - wersja angielska
Tytuł Urządzenia gazowe dla zakładów zbiorowego żywienia -- Część 1: Wymagania bezpieczeństwa
Data publikacji 15-12-2002
Data wycofania 15-10-2005
Liczba stron 154
Grupa cenowa XC
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 277, Gazownictwa
Wprowadza EN 203-1:1992 [IDT], EN 203-1:1992/A1:1995 [IDT], EN 203-1:1992/A2:1999 [IDT], EN 203-1:1992/AC:1993 [IDT]
Zastępuje PN-A-55539:1993 - wersja polska, PN-A-55529:1990 - wersja polska
ICS 97.020, 97.040.20
Zastąpiona przez PN-EN 203-1:2005 - wersja angielska