PKN-ISO/TS 11007-2:2022-07 - wersja polska

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN
Przetwory naftowe i środki smarowe -- Oznaczanie właściwości przeciwrdzewnych smarów plastycznych -- Część 2: Metoda z wymywaniem wodą

Zakres

W niniejszym dokumencie określono metodę oznaczania właściwości przeciwrdzewnych smarów plastycznych w obecności przepływu cieczy badawczej.

Niniejsza metoda badania służy do oceny zdolności smaru do zapobiegania korozji łożysk tocznych pracujących w obecności wody, syntetycznej wody morskiej lub jakichkolwiek przemysłowych zanieczyszczeń wodnych, w warunkach wymywania.

UWAGA Dla celów niniejszego dokumentu oznaczenie „% (m/m)” jest używane do przedstawiania ułamka masowego.

* wymagane pola

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PKN-ISO/TS 11007-2:2022-07 - wersja polska
Tytuł Przetwory naftowe i środki smarowe -- Oznaczanie właściwości przeciwrdzewnych smarów plastycznych -- Część 2: Metoda z wymywaniem wodą
Data publikacji 15-07-2022
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 222/PK 3, Środków Smarowych
Wprowadza ISO/TS 11007-2:2021 [IDT]
ICS 75.100