PKN-CEN/TR 14788:2012 - wersja polska

Bez VAT: 123,80  PLN Z VAT: 152,27  PLN
Wentylacja budynków -- Projektowanie i wymiarowanie systemów wentylacji mieszkań

Zakres

W niniejszym Raporcie Technicznym określono zalecenia dotyczące właściwości i projektowania systemów wentylacji, jednorodzinnych i wielorodzinnych budynków mieszkalnych oraz budynków typu apartamentowego, wykorzystywane zarówno w lecie, jak i w zimie. Jest on przede wszystkim skierowany do architektów, projektantów, przedsiębiorców budowlanych oraz do wszystkich zaangażowanych we wdrażanie krajowych, regionalnych i lokalnych przepisów i norm. Uwzględniono cztery rodzaje wentylacji: wentylację naturalną, wentylację mechaniczną nawiewną, wentylację mechaniczną wywiewną i wentylację mechaniczną zrównoważoną. Nie wyklucza się kombinacji tych systemów, a system wentylacji może obsługiwać tylko jedno mieszkanie (system indywidualny) lub więcej mieszkań (system centralny). W niniejszej normie uwzględniono aspekty wentylacyjne połączonych systemów (wentylacja z ogrzewaniem i/lub chłodzeniem). Zakres tej normy nie obejmuje wentylacji garaży, wspólnych pomieszczeń, przestrzeni poddasza, przestrzeni podpodłogowych, dylatacji przegród i innych przestrzeni w konstrukcji budynku pod, nad i wokół pomieszczeń mieszkalnych. Systemy wentylacji, uwzględnione w niniejszym Raporcie Technicznym, mogą wpływać na przenikanie i rozcieńczenie radonu i innych gazów z gruntu, lecz zjawiska te nie wchodzą w zakres tego Raportu Technicznego. Systemy wentylacji, których zadaniem jest zmniejszenie przenikania radonu i innych gazów, nie wchodzą w zakres tego Raportu Technicznego

* wymagane pola

Bez VAT: 123,80  PLN Z VAT: 152,27  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PKN-CEN/TR 14788:2012 - wersja polska
Tytuł Wentylacja budynków -- Projektowanie i wymiarowanie systemów wentylacji mieszkań
Data publikacji 27-04-2012
Liczba stron 59
Grupa cenowa U
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 317, Wentylacji i Klimatyzacji
Wprowadza CEN/TR 14788:2006 [IDT]
ICS 91.140.30