PKN-CEN/CLC/TR 16832:2015-08 - wersja angielska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Dobór, użytkowanie, nadzór i konserwacja środków ochrony indywidualnej zapobiegających ryzyku związanemu z występowaniem elektryczności statycznej w strefach zagrożonych wybuchem (ryzyku wybuchu)

Zakres

Niniejszy raport techniczny określa wytyczne dotyczące doboru, użytkowania, nadzoru i konserwacji odzieży i odpowiednich środków ochrony indywidualnej zaprojektowanych do zapobiegania zagrożeniom spowodowanym elektrycznością statyczną w strefach zagrożonych wybuchem.
Elektryczności statycznej nie należy mylić z energią elektryczną z elektroenergetycznej sieci zasilającej lub innymi formami źródeł prądu elektrycznego; wymagania dotyczące ochrony przed elektrycznością statyczną różnią się od wymagań dotyczących ochrony przed zagrożeniami związanymi z prądem elektrycznym.
Ochrony przed zagrożeniem elektrostatycznym nie należy mylić z ochroną przed łukiem elektrycznym. Pierwsza jest związana z właściwościami elektrycznymi natomiast druga jest związana z ochroną przed ciepłem, płomieniem i uderzeniem.
Zgodnie z Dyrektywą 89/686/EWG środki ochrony indywidualnej przeznaczone do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, powinny być tak zaprojektowane i wykonane, aby nie mogły być źródłem elektrycznego, elektrostatycznego lub wywołanego uderzeniem łuku lub iskry mogących spowodować zapłon mieszaniny wybuchowej.
Niniejszy Raport techniczny odnosi się do ryzyka zapłonu elektrostatycznego i nie odnosi się do innych możliwych źródeł zapłonu. Niemniej jednak przy ocenie środków ochrony indywidualnej (ŚOI) na zgodność z wymaganiami dyrektywy 89/686/EWG powinny być brane pod uwagę inne możliwe źródła zapłonu.

Uwaga W EN 13463-1 podano wytyczne dotyczące oceny możliwych źródeł zapłonu w urządzeniach nieelektrycznych, które mogą być stosowane jako części niektórych ŚOI.

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PKN-CEN/CLC/TR 16832:2015-08 - wersja angielska
Tytuł Dobór, użytkowanie, nadzór i konserwacja środków ochrony indywidualnej zapobiegających ryzyku związanemu z występowaniem elektryczności statycznej w strefach zagrożonych wybuchem (ryzyku wybuchu)
Data publikacji 17-08-2015
Liczba stron 54
Grupa cenowa U
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 143, Elektryczności Statycznej
Wprowadza CEN/CLC/TR 16832:2015 [IDT]
ICS 13.340.01