PN-EN IEC 81346-2:2019-11 - wersja angielska

Bez VAT: 281,40  PLN Z VAT: 346,12  PLN
Systemy przemysłowe, instalacje i urządzenia oraz wyroby przemysłowe -- Zasady strukturyzacji i oznaczenia referencyjne -- Część 2: Klasyfikacja obiektów i kody klas

Zakres

Niniejsza część IEC 81346 ustanawia schematy klasyfikacji i określone klasy obiektów oraz związane z nimi kody literowe, i jest przeznaczona głównie do stosowania w oznaczeniach referencyjnych oraz do oznaczania typów rodzajowych.

Schematy klasyfikacji mają zastosowanie do wszystkich obiektów we wszystkich dyscyplinach technicznych i wszystkich sektorach przemysłu.

Niniejszy dokument stanowi publikację horyzontalną, przeznaczoną również dla komitetów technicznych do stosowania podczas przygotowywania publikacji dotyczących oznaczeń referencyjnych zgodnie z zasadami określonymi w IEC Guide 108.

* wymagane pola

Bez VAT: 281,40  PLN Z VAT: 346,12  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN IEC 81346-2:2019-11 - wersja angielska
Tytuł Systemy przemysłowe, instalacje i urządzenia oraz wyroby przemysłowe -- Zasady strukturyzacji i oznaczenia referencyjne -- Część 2: Klasyfikacja obiektów i kody klas
Data publikacji 19-11-2019
Liczba stron 102
Grupa cenowa XA
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 8, Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
Wprowadza EN IEC 81346-2:2019 [IDT], IEC 81346-2:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN 81346-2:2009 - wersja angielska
ICS 01.110, 29.020