WIADOMOŚCI PKN.Numer specjalny.11

Bez VAT: 23,50  PLN Z VAT: 28,91  PLN

SMART CITY


Miasta już teraz stanowią główne centra europejskiej gospodarki i innowacji, jednocześnie są kluczowym źródłem zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych. Szacuje się, że do 2050 r. liczba mieszkańców miast wzrośnie dwukrotnie. Wszystkie więc muszą stawić czoła kwestiom związanym ze zwiększeniem wydajności energetycznej, infrastrukturą, transportem i komunikacją. Dlatego tak popularna jest dzisiaj koncepcja Smart City. Normalizacja również wspiera wdrażanie idei „inteligentnego miasta”, dostarczając normy zapewniające interoperacyjność komponentów infrastruktur miejskich.


W numerze poświęconym Smart City można przeczytać o: • roli normalizacji we wdrażaniu idei inteligentnego miasta;

 • inteligentnym zarządzaniu energią w kontekście zrównoważonego rozwoju miast;

 • znormalizowanych wskaźnikach jakości usług miejskich wg PN-ISO 37120;

 • PN-ISO 37120 i miejskim systemie informacji przestrzennej;

 • przekształcaniu miast w Smart City;

 • bezpieczeństwie człowieka w rzeczywistości SMART CITY.* wymagane pola

Bez VAT: 23,50  PLN Z VAT: 28,91  PLN

Informacje dodatkowe

Produkt w sprzedaży od daty (włącznie) 13-06-2017
Tytuł

SMART CITY

Miasta już teraz stanowią główne centra europejskiej gospodarki i innowacji, jednocześnie są kluczowym źródłem zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych. Szacuje się, że do 2050 r. liczba mieszkańców miast wzrośnie dwukrotnie. Wszystkie więc muszą stawić czoła kwestiom związanym ze zwiększeniem wydajności energetycznej, infrastrukturą, transportem i komunikacją. Dlatego tak popularna jest dzisiaj koncepcja Smart City. Normalizacja również wspiera wdrażanie idei „inteligentnego miasta”, dostarczając normy zapewniające interoperacyjność komponentów infrastruktur miejskich.

W numerze poświęconym Smart City można przeczytać o:

 • roli normalizacji we wdrażaniu idei inteligentnego miasta;
 • inteligentnym zarządzaniu energią w kontekście zrównoważonego rozwoju miast;
 • znormalizowanych wskaźnikach jakości usług miejskich wg PN-ISO 37120;
 • PN-ISO 37120 i miejskim systemie informacji przestrzennej;
 • przekształcaniu miast w Smart City;
 • bezpieczeństwie człowieka w rzeczywistości SMART CITY.