WIADOMOŚCI PKN.Numer specjalny.12

Bez VAT: 23,50  PLN Z VAT: 28,91  PLN

JAKOŚĆ POWIETRZA - ZRÓWNOWAŻONY TRANSPORT


Jakość powietrza w Polsce należy do najgorszych w Europie. Sytuacja jest szczególnie zła pod względem zanieczyszczenia PM10, PM2,5 oraz benzo(a)pirenem. W dużych aglomeracjach występuje także problem zanieczyszczenia powietrza ozonem i tlenkami azotu. W skali kraju transport samochodowy odpowiada za ok. 5 proc. wszystkich zanieczyszczeń. To tyle samo co przemysł. Znaczny udział transportu samochodowego w emisji zanieczyszczeń powietrza w Polsce ma kilka przyczyn: dynamiczny wzrost liczby samochodów, zły stan techniczny i wiek pojazdów, brak odpowiedniej infrastruktury drogowej.


W numerze zostały opublikowane artykuły poświęcone zagadnieniom:


• działalności PKN/KT 280 ds. Jakości Powietrza


• zrównoważonego transportu


• współpracy pojazdów elektrycznych z ISE


• samochodów elektrycznych jako urządzeń o funkcjonalności transportowej i energetycznej.

* wymagane pola

Bez VAT: 23,50  PLN Z VAT: 28,91  PLN

Informacje dodatkowe

Produkt w sprzedaży od daty (włącznie) 01-01-2018
Tytuł

JAKOŚĆ POWIETRZA - ZRÓWNOWAŻONY TRANSPORT

Jakość powietrza w Polsce należy do najgorszych w Europie. Sytuacja jest szczególnie zła pod względem zanieczyszczenia PM10, PM2,5 oraz benzo(a)pirenem. W dużych aglomeracjach występuje także problem zanieczyszczenia powietrza ozonem i tlenkami azotu. W skali kraju transport samochodowy odpowiada za ok. 5 proc. wszystkich zanieczyszczeń. To tyle samo co przemysł. Znaczny udział transportu samochodowego w emisji zanieczyszczeń powietrza w Polsce ma kilka przyczyn: dynamiczny wzrost liczby samochodów, zły stan techniczny i wiek pojazdów, brak odpowiedniej infrastruktury drogowej.

W numerze zostały opublikowane artykuły poświęcone zagadnieniom:

• działalności PKN/KT 280 ds. Jakości Powietrza

• zrównoważonego transportu

• współpracy pojazdów elektrycznych z ISE

• samochodów elektrycznych jako urządzeń o funkcjonalności transportowej i energetycznej.