PN-Z-70074:1990 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Ochrona radiologiczna w podziemnych zakładach górniczych -- Pomiar stężeń energii potencjalnej promieniowania alfa krótkożyciowych produktów rozpadu radonu -- Wzorcowanie przyrządów

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-70074:1990 - wersja polska
Tytuł Ochrona radiologiczna w podziemnych zakładach górniczych -- Pomiar stężeń energii potencjalnej promieniowania alfa krótkożyciowych produktów rozpadu radonu -- Wzorcowanie przyrządów
Data publikacji 29-10-1990
Data wycofania 29-12-2010
Liczba stron 3
Grupa cenowa B
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 246, Ochrony Radiologicznej
ICS 17.240, 13.280