PN-Z-70073:1989 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Ochrona radiologiczna w podziemnych zakładach górniczych -- Oznaczanie stężeń naturalnych nuklidów promieniotwórczych w osadach dołowych metodą spektrometrii promieniowania gamma

Zakres

Metoda polega na pomiarze spektrometrycznym promieniowania gamma emitowanego przez nuklidy takich jak izotopy radu: Ra 224, Ra 226, Ra 228, potasu K 40. Podano definicję pola piku oraz wykaz nazw, symboli, jednostek (w tabeli), aparaturę i przyrządy, pobieranie próbek, przygotowanie próbek do badań, wykonanie oznaczania, obliczanie wyniku, dokładność metody

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-70073:1989 - wersja polska
Tytuł Ochrona radiologiczna w podziemnych zakładach górniczych -- Oznaczanie stężeń naturalnych nuklidów promieniotwórczych w osadach dołowych metodą spektrometrii promieniowania gamma
Data publikacji 01-04-1989
Data wycofania 29-06-2015
Liczba stron 5
Grupa cenowa C
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 246, Ochrony Radiologicznej
ICS 17.240, 13.280