PN-Z-04547:2023-04 - wersja polska

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie 4-chloro-2-toliloaminy i jej chlorowodorku na stanowiskach pracy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją spektrofotometryczną

Zakres

W niniejszej normie podano metodę oznaczania 4-chloro-2-toliloaminy (nr CAS: 95-69-2) i jej chlorowodorku (nr CAS: 3165-93-3) w powietrzu na stanowiskach pracy, z zastosowaniem metody wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) z detekcją spektrofotometryczną. Metodę stosuje się podczas kontroli warunków sanitarnohigienicznych. Najmniejsze stężenie 4-chloro-2-toliloaminy i jej chlorowodorku, jakie można oznaczać w warunkach pobierania próbek powietrza i wykonywania oznaczania opisanych w normie, wynosi 0,002 mg/m3.

* wymagane pola

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04547:2023-04 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie 4-chloro-2-toliloaminy i jej chlorowodorku na stanowiskach pracy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją spektrofotometryczną
Data publikacji 11-04-2023
Liczba stron 10
Grupa cenowa E
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
ICS 13.040.30