PN-EN ISO 6149-1:2022-11 - wersja angielska

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN
Łączniki rurowe do napędów i sterowań hydraulicznych oraz zastosowania ogólnego -- Gniazda i końcówki przyłączek z gwintem metrycznym wg ISO 261 uszczelniane pierścieniem o przekroju kołowym -- Część 1: Gniazda w kształcie stożka ściętego uszczelniane pierścieniem o przekroju kołowym

Zakres

W niniejszym dokumencie określono wymiary gniazd w układzie metrycznym dla końcówek przyłączek nastawnych i nienastawnych opisanych w ISO 6149-2 i ISO 6149-3.

Gniazda zgodne z niniejszym dokumentem mogą być stosowane przy ciśnieniu roboczym do 63 MPa (630 bar 1)) dla nienastawnych końcówek przyłączek i 40 MPa (400 bar) dla nastawnych końcówek przyłączek. Dopuszczalne ciśnienie pracy zależy od wielkości gniazda, materiałów, konstrukcji, warunków pracy, zastosowania itd. Zakresy ciśnień nominalnych, patrz ISO 6149-2 i ISO 6149-3.

UWAGA We Wprowadzeniu do niniejszego dokumentu podano zalecenia dla gniazd i końcówek przyłączek stosowanych w nowych konstrukcjach napędów i sterowań hydraulicznych.
1) 1 bar = 0,1 MPa = 105 Pa; 1 MPa = 1 N/mm2

* wymagane pola

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 6149-1:2022-11 - wersja angielska
Tytuł Łączniki rurowe do napędów i sterowań hydraulicznych oraz zastosowania ogólnego -- Gniazda i końcówki przyłączek z gwintem metrycznym wg ISO 261 uszczelniane pierścieniem o przekroju kołowym -- Część 1: Gniazda w kształcie stożka ściętego uszczelniane pierścieniem o przekroju kołowym
Data publikacji 23-11-2022
Liczba stron 20
Grupa cenowa K
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 160, Napędów i Sterowań Hydraulicznych
Wprowadza EN ISO 6149-1:2022 [IDT], ISO 6149-1:2022 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 6149-1:2019-09 - wersja angielska
ICS 23.100.40