PN-Z-04459:2014-09 - wersja polska

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie bromoetenu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej ze spektrometrią mas

Zakres

W niniejszej normie podano metodę oznaczania zawartości bromoetenu (nr CAS: 593-60-2) w powietrzu na stanowiskach pracy z zastosowaniem chromatografii gazowej ze spektrometrią mas. Metodę stosuje się podczas kontroli warunków sanitarno-higienicznych. Najmniejsze stężenie bromoetenu, jakie można oznaczyć w warunkach pobierania próbek powietrza i wykonywania oznaczania opisanych w normie, wynosi 0,008 mg/m3

* wymagane pola

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04459:2014-09 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie bromoetenu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej ze spektrometrią mas
Data publikacji 25-09-2014
Liczba stron 10
Grupa cenowa E
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
ICS 13.040.30