PN-Z-04458:2014-09 - wersja polska

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie bromoetanu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej ze spektrometrią mas

Zakres

W niniejszej normie podano metodę oznaczania par bromoetanu (nr CAS: 74-96-4) w powietrzu na stanowiskach pracy z zastosowaniem chromatografii gazowej ze spektrometrią mas. Metodę stosuje się podczas kontroli warunków sanitarno-higienicznych. Najmniejsze stężenie bromoetanu, jakie można oznaczyć w warunkach pobierania próbek powietrza i wykonywania oznaczania opisanych w normie, wynosi 1 mg/m3

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04458:2014-09 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie bromoetanu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej ze spektrometrią mas
Data publikacji 25-09-2014
Liczba stron 8
Grupa cenowa D
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
Zastępuje PN-Z-04121-01:1979 - wersja polska
ICS 13.040.30