PN-Z-04457:2014-08 - wersja polska

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie 3-amino-1,2,4-triazolu na stanowiskach pracy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej

Zakres

W niniejszej normie podano metodę oznaczania 3-amino-1,2,4-triazolu (nr CAS: 61-82-5) w powietrzu na stanowiskach pracy z zastosowaniem wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) z detektorem spektrofotometrycznym. Metodę stosuje się podczas kontroli warunków sanitarno-higienicznych. Najmniejsze stężenie 3-amino-1,2,4-triazolu, jakie można oznaczyć w warunkach pobierania próbek powietrza i wykonywania oznaczania opisanych w normie, wynosi 0,015 mg/m3

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04457:2014-08 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie 3-amino-1,2,4-triazolu na stanowiskach pracy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej
Data publikacji 04-08-2014
Liczba stron 8
Grupa cenowa D
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
ICS 13.040.30