PN-Z-04384:2009 - wersja polska

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie 2-cyjanoakrylanu metylu na stanowiskach pracy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej

Zakres

Podano metodę polegającą na adsorpcji par 2-cyjanoakrylanu metylu na żywicy XAD-7 z naniesionym kwasem fosforowym, desorpcji roztworem kwasu fosforowego i acetonitrylu i analizie otrzymanego roztworu metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej. Najmniejsze stężenie 2-cyjanoakrylanu metylu, jakie można oznaczyć tą metodą, wynosi 0,2 mg/m3

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04384:2009 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie 2-cyjanoakrylanu metylu na stanowiskach pracy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej
Data publikacji 02-06-2009
Liczba stron 7
Grupa cenowa D
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
ICS 13.040.30