PN-Z-04355:2005 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie 3-metylobutan-1-olu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej

Zakres

Podano metodę polegającą na adsorpcji par 3-metylobutan-1-olu na węglu aktywnym, desorpcji związku roztworem metanolu w disiarczku węgla i analizie otrzymanego roztworu metodą chromatografii gazowej. Najmniejsze stężenie 3-metylobutan-1-olu, jakie można oznaczyć tą metodą, wynosi 50 mg/m3

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04355:2005 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie 3-metylobutan-1-olu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
Data publikacji 22-12-2005
Data wycofania 22-10-2021
Liczba stron 7
Grupa cenowa D
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
ICS 13.040.30