PN-Z-04324:2004 - wersja polska

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie 1-butoksy-2,3-epoksypropanu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej

Zakres

Podano metodę polegającą na adsorpcji par 1-butoksy-2,3-epoksypropanu na węglu aktywnym, desorpcji związku disiarczkiem węgla i analizie otrzymanego roztworu metodą chromatografii gazowej. Najmniejsze stężenie 1-butoksy-2,3-epoksypropanu, jakie można oznaczyć tą metodą, wynosi 6 mg/m3

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04324:2004 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie 1-butoksy-2,3-epoksypropanu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
Data publikacji 19-07-2004
Liczba stron 6
Grupa cenowa C
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
ICS 13.040.30