PN-ISO 13930:2001 - wersja polska

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN
Rudy żelaza -- Badanie rozpadu w warunkach dynamicznych w czasie redukcji w niskich temperaturach

Zakres

Opisano metodę badania w celu oceny odporności na rozpad rud żelaza redukowanych w retorcie obrotowej w określonych warunkach. Udział klasy ziarnowej grubej, wytworzonego podziarna i pyłu są miarą stopnia rozpadu w czasie redukcji

* wymagane pola

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 13930:2001 - wersja polska
Tytuł Rudy żelaza -- Badanie rozpadu w warunkach dynamicznych w czasie redukcji w niskich temperaturach
Data publikacji 11-09-2001
Liczba stron 14
Grupa cenowa G
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 123, Badań Własności Metali
Wprowadza ISO 13930:1998 [IDT]
ICS 73.060.10