PN-Z-04301:2002 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-Z-04301:2018-09 - wersja polska

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie itru i jego związków na stanowiskach pracy metodą płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej

Zakres

Podano metodę polegającą na przepuszczeniu znanej objętości powietrza przez filtr nitrocelulozowy w celu osadzenia na nim itru i jego związków. Filtr mineralizuje się za pomocą stężonych kwasów i sporządza roztwór do analizy. Itr w otrzymanym roztworze oznacza się metodą płomieniową absorpcyjnej spektrometrii atomowej. Najmniejsze stężenie itru, jakie można oznaczyć tą metodą, wynosi 0,25 mg/m3

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04301:2002 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie itru i jego związków na stanowiskach pracy metodą płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej
Data publikacji 21-03-2002
Data wycofania 11-09-2018
Liczba stron 5
Grupa cenowa C
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
ICS 13.040.30
Zastąpiona przez PN-Z-04301:2018-09 - wersja polska