PN-Z-04307:2002 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie fosforanu(V) tristolilu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej

Zakres

Podano metodę polegającą na zatrzymaniu aerozolu fosforanu(V) tristolilu na filtrze polipropylenowym, wyekstrahowaniu go metanolem i analizie otrzymanego roztworu metodą chromatografii gazowej. Najmniejsze stężenie fosforanu(V) tristolilu, jakie można oznaczyć tą metodą, wynosi 0,025 mg/m3

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04307:2002 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie fosforanu(V) tristolilu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
Data publikacji 03-12-2002
Data wycofania 30-01-2020
Liczba stron 6
Grupa cenowa C
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
ICS 13.040.30