PN-Z-04276:2001 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie fosfanu na stanowiskach pracy metodą spektrofotometryczną

Zakres

Podano metodę polegającą na pochłanianiu i utlenieniu fosfanu w roztworze manganianu(VII) potasu, reakcji z molibdenianem(V) amonu i ekstrakcji utworzonego kwasu fosforomolibdenowego mieszaniną izobutanol-toluen. Otrzymany w wyniku redukcji chlorkiem cyny(II) błękit fosforomolibdenowy jest podstawą oznaczania spektrofotometrycznego. Najmniejsze stężenie fosfanu, jakie można oznaczyć tą metodą, wynosi 0,05 mg/m3

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04276:2001 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie fosfanu na stanowiskach pracy metodą spektrofotometryczną
Data publikacji 23-04-2001
Data wycofania 07-11-2022
Liczba stron 7
Grupa cenowa D
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
ICS 13.040.30