PN-Z-04273-1:2001 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości estrów kwasu siarkowego(VI) -- Oznaczanie siarczanu(VI) dimetylu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej

Zakres

Podano metodę polegającą na adsorpcji par siarczanu(VI) dimetylu na Tenaxie TA, desorpcji związku metanolem i analizie otrzymanego roztworu metodą chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną. Najmniejsze stężenie siarczanu(VI) dimetylu jakie można oznaczyć tą metodą, wynosi 0,2 mg/m3

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04273-1:2001 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości estrów kwasu siarkowego(VI) -- Oznaczanie siarczanu(VI) dimetylu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
Data publikacji 23-04-2001
Data wycofania 07-11-2022
Liczba stron 6
Grupa cenowa C
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
Zastępuje PN-Z-04068-03:1985 - wersja polska, PN-Z-04068-02:1985 - wersja polska, PN-Z-04068-01:1985 - wersja polska
ICS 13.040.30