PN-ISO/IEC ISP 11190:2001 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN
Technika informatyczna -- Międzynarodowy znormalizowany profil FDI3 -- Definicje danych katalogu -- Użycie katalogu przez FTAM

Zakres

Normą objęto profilowanie wspólnej dla różnych aplikacji informacji, jaka powinna być przechowywana w katalogu. Określono wykorzystanie katalogu przez FTAM, posługując się istniejącymi już w katalogu definicjami klas obiektów i typów atrybutów oraz dodatkowymi definicjami

* wymagane pola

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO/IEC ISP 11190:2001 - wersja polska
Tytuł Technika informatyczna -- Międzynarodowy znormalizowany profil FDI3 -- Definicje danych katalogu -- Użycie katalogu przez FTAM
Data publikacji 15-03-2001
Data wycofania 21-11-2005
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 171, Sieci Komputerowych i Oprogramowania
Wprowadza ISO/IEC ISP 11190:1995 [IDT], EN ISP 11190:1996 [IDT]
ICS 35.100.05