PN-Z-04272:2001 - wersja polska

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie 1,3,5,7-tetraazaadamantanu na stanowiskach pracy metodą spektrofotometryczną

Zakres

Podano metodę polegającą na osadzeniu aerozoli 1,3,5,7-tetraazaadamantanu na sączku i pochłonięciu jego par w płuczce z wodą, będącą roztworem pochłaniającym. Następnie 1,3,5,7-tetraazaadamantan rozkładany jest do formaldehydu, który w wyniku reakcji z kwasem chromotropowym w środowisku stężonego kwasu siarkowego(VI) daje związek barwy fioletowej, będący podstawą oznaczania spektrofotometrycznego. Najmniejsze stężenie 1,3,5,7-tetraazaadamantanu, jakie można oznaczyć tą metodą, wynosi 0,5 mg/m3

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04272:2001 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie 1,3,5,7-tetraazaadamantanu na stanowiskach pracy metodą spektrofotometryczną
Data publikacji 27-03-2001
Liczba stron 6
Grupa cenowa C
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
ICS 13.040.30