PN-Z-04227-02:1992 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości nafty -- Oznaczanie par nafty na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej

Zakres

Metoda polega na absorpcji par nafty, desorpcji węglowodorów dwusiarczkiem węgla i analizie otrzymanego roztworu metodą chromatografii gazowej. Najmniejsza ilość par nafty która może być oznaczona tą metodą wynosi 25 miligramów na metr sześcienny powietrza. Metoda jest stosowana do badania powietrza na stanowiskach pracy w przypadku prowadzenia kontroli sanitarno-higienicznej. Podano odczynniki i roztwory, aparaturę, przyrządy i materiały, przygotowanie rurek pochłaniających, pobieranie próbek, warunki chromatografii, sporządzanie krzywej wzorcowej, wykonanie oznaczania, obliczanie wyniku oznaczania

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04227-02:1992 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości nafty -- Oznaczanie par nafty na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
Data publikacji 28-09-1992
Data wycofania 27-11-2012
Liczba stron 3
Grupa cenowa B
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
ICS 13.040.30