PN-Z-04211-02:1989 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości (w mieszaninach) 1,1,1-trójchloroetanu, freonu 11 i benzyny do lakierów -- Oznaczanie 1,1,1-trójchloroetanu, freonu 11 i benzyny do lakierów na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej

Zakres

Metoda badania polega na adsorpcji par oznaczonych substancji na węglu aktywnym, wyekstrahowaniu ich dwusiarczkiem węgla i analizie chromatograficznej otrzymanego roztworu. Oznaczalność metody wynosi dla 1,1,1-trójchloroetanu i benzyny do lakierów - 30 mg/metr sześcienny, freonu-11-50 mg/metr sześcienny

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04211-02:1989 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości (w mieszaninach) 1,1,1-trójchloroetanu, freonu 11 i benzyny do lakierów -- Oznaczanie 1,1,1-trójchloroetanu, freonu 11 i benzyny do lakierów na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
Data publikacji 26-10-1989
Data wycofania 08-07-2015
Liczba stron 3
Grupa cenowa B
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
ICS 13.040.30