PN-Z-04208-10:1992 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości estrów kwasu ftalowego -- Oznaczanie par ftalanu dwubutylu w powietrzu w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi metodą chromatografii gazowej z wzbogacaniem próbki

Zakres

Metoda polega na adsorpcji par ftalanu dwubutylu na węglu aktywnym, wyekstrahowaniu go pentanem i analizie chromatograficznej otrzymanego roztworu. Oznaczalność metody wynosi 0,5 ug w 1 metrze sześciennym powietrza

* wymagane pola

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04208-10:1992 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości estrów kwasu ftalowego -- Oznaczanie par ftalanu dwubutylu w powietrzu w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi metodą chromatografii gazowej z wzbogacaniem próbki
Data publikacji 18-02-1992
Data wycofania 14-11-2012
Liczba stron 10
Grupa cenowa E
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 161, Jakości Powietrza Wnętrz
ICS 13.040.20