PN-Z-04079-10:1990 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości krezoli -- Oznaczanie par krezoli w powietrzu w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi metodą chromatografii gazowej z wzbogacaniem próbki

Zakres

Metoda badania polega na adsorpcji par krezoli na żelu krzemionkowym, wyekstrahowaniu eterem etylowym i analizie chromatycznej otrzymanego roztworu. Oznaczalość metody wynosi 0,002 mg w 1 m sześciennym powietrza

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04079-10:1990 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości krezoli -- Oznaczanie par krezoli w powietrzu w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi metodą chromatografii gazowej z wzbogacaniem próbki
Data publikacji 28-06-1990
Data wycofania 30-11-2010
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 161, Jakości Powietrza Wnętrz
ICS 13.040.20