PN-Z-04134-01:1981 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości ropy naftowej i jej składników -- Oznaczanie sumy par benzyny do ekstrakcji, benzyny do lakierów i nafty na stanowiskach pracy metodą wagową

Zakres

Podano metodę polegającą na przepuszczeniu danej objętości powietrza przez węgiel aktywny. Parę wodną zaabsorbowaną usuwa się z węgla za pomocą strumienia azotu i bada się masę węglowodorów. Metoda jest stosowana do oznaczania zawartości węglowodorów w benzynie w powietrzu na stanowiskach pracy. Ustalono oznaczalność, aparaturę i przyrządy (rys), odczynniki, roztwory, materiały oraz pobieranie próbek powietrza

* wymagane pola

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04134-01:1981 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości ropy naftowej i jej składników -- Oznaczanie sumy par benzyny do ekstrakcji, benzyny do lakierów i nafty na stanowiskach pracy metodą wagową
Data publikacji 22-06-1981
Data wycofania 17-10-2011
Liczba stron 2
Grupa cenowa A
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
ICS 13.040.30