PN-Z-04205-02:1989 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości winylopirydyny -- Oznaczanie winylopirydyny na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej

Zakres

Określono metodę polegającą na adsorpcji winylopirydyny na węglu aktywnym, wyekstrahowaniu jej benzenem i analizie chromatograficznej otrzymanego roztworu. Metoda jest stosowana do oznaczania par winylopirydyny w powietrzu na stanowiskach pracy. Podano aparaturę i przyrządy, odczynniki, roztwory i materiały, warunki pracy chromatografu, sporządzanie krzywej wzorcowej

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04205-02:1989 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości winylopirydyny -- Oznaczanie winylopirydyny na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
Data publikacji 09-06-1989
Data wycofania 08-07-2015
Liczba stron 3
Grupa cenowa B
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
ICS 13.040.30