PN-Z-04182-25:2001 - wersja polska

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości pestycydów -- Oznaczanie karbofuranu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej

Zakres

Podano metodę polegającą na pobieraniu zawartego w powietrzu karbofuranu na sorbent (żel krzemionkowy z chemicznie związaną fazą oktadecylową ODS-C18), ekstrakcji z sorbentu dichlorometanem i oznaczaniu zawartości związku w ekstrakcie metodą chromatografii gazowej. Najmniejsze stężenie karbofuranu, jakie można oznaczyć tą metodą wynosi 0,02 mg/m3

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04182-25:2001 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości pestycydów -- Oznaczanie karbofuranu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
Data publikacji 23-04-2001
Liczba stron 6
Grupa cenowa C
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
ICS 13.040.30