PN-B-12004:1999 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 30,50  PLN Z VAT: 37,52  PLN
Wyroby budowlane ceramiczne -- Cegły kominowe

Zakres

Ustalono klasyfikację cegieł kominowych oraz podano wymagania, dotyczące cegieł kominowych. Określono metody badań oraz sposób pakowania, etykietowania, przechowywania i transportu oraz znakowania

* wymagane pola

Bez VAT: 30,50  PLN Z VAT: 37,52  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-B-12004:1999 - wersja polska
Tytuł Wyroby budowlane ceramiczne -- Cegły kominowe
Data publikacji 13-09-1999
Data wycofania 03-04-2006
Liczba stron 6
Grupa cenowa C
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 233, Konstrukcji Murowanych
Zastępuje PN-B-12004:1973 - wersja polska
ICS 91.100.25