PN-Z-04182-21:1996 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości pestycydów -- Oznaczanie pirymikarbu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej

Zakres

Metoda polega na sorpcji pirymikarbu, na żelu krzemionkowym z chemicznie związaną fazą oktadecylową (ODS-C18), ekstrakcji żelu acetonem, odparowaniu ekstraktu do suchej pozostałości. Suchą pozostałość rozpuszcza się w alkoholu etylowym. Pirymikarb w otrzymanym roztworze oznacza się metodą chromatografii gazowej z detekcją termojonową. Najmniejsze stężenie pirymikarbu jakie można oznaczać tą metodą wynosi 0,1 mg/m3

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04182-21:1996 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości pestycydów -- Oznaczanie pirymikarbu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
Data publikacji 17-07-1996
Data wycofania 22-11-2022
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
ICS 13.040.30