PN-Z-04229-02:1992 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości cyny i jej związków -- Oznaczanie cyny i jej związków nieorganicznych na stanowiskach pracy metodą spektrofotometryczną z fioletem pirokatechinowym

Zakres

Metoda jest stosowana do badania powietrza na stanowiskach pracy w przypadku prowadzenia kontroli sanitarno-higienicznej. Najmniejsza zawartość cyny i jej związków która może być oznaczona tą metodą wynosi 0,5 miligrama w metrze sześciennym powietrza. Metoda polega na przepuszczeniu próbki powietrza przez filtr membranowy, mineralizacji kwasem siarkowym, oddzieleniu jonów, które przeszkadzają w oznaczaniu cyny, reakcji z fioletem pirokatechinowym i oznaczeniu cyny metodą spektrofotometryczną przy długości fali 662 nm. Podano odczynniki i roztwory, aparaturę, przyrządy i materiały, pobieranie próbek, przygotowanie skali wzorców i sporządzenie krzywej wzorcowej, wykonanie oznaczania, obliczanie wyników

* wymagane pola

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04229-02:1992 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości cyny i jej związków -- Oznaczanie cyny i jej związków nieorganicznych na stanowiskach pracy metodą spektrofotometryczną z fioletem pirokatechinowym
Data publikacji 31-12-1992
Data wycofania 27-11-2012
Liczba stron 2
Grupa cenowa A
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
ICS 13.040.30