PN-Z-04182-09:1987 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości pestycydów -- Oznaczanie trichlorfonu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej

Zakres

Podano metodę polegającą na zatrzymaniu trichlorfonu na żelu krzemionkowym, ekstrakcji z żelu acetonem i oznaczaniu jego zawartości w ekstrakcie metodą chromatografii gazowej. Metoda jest stosowana do oznaczania trichlorfonu w powietrzu na stanowiskach pracy. Ustalono aparaturę, przyrządy i materiały, sposób przygotowania odczynników i roztworów, warunki pracy chromatografu

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04182-09:1987 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości pestycydów -- Oznaczanie trichlorfonu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
Data publikacji 14-12-1987
Data wycofania 27-11-2012
Liczba stron 3
Grupa cenowa B
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
ICS 13.040.30