PN-Z-04182-16:1990 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości pestycydów -- Oznaczanie metydationu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej

Zakres

Metoda polega na sorpcji par i aerozolu metydationu na żelu krzemionkowym z chemicznie związaną fazą oktadecylową, ekstrakcji acetonem i oznaczaniu technika chromatografii gazowej z detekcją wychwytu elektronów (ecd). Oznaczalność metody 0,016mg w 1m sześciennym powietrza

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04182-16:1990 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości pestycydów -- Oznaczanie metydationu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
Data publikacji 05-06-1990
Data wycofania 30-11-2010
Liczba stron 3
Grupa cenowa B
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
ICS 13.040.30