PN-Z-04179-02:1987 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości trójchloroetanu -- Oznaczanie 1,1,1-trójchloroetanu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z wzbogacaniem próbki

Zakres

Metoda badania polega na adsorpcji par 1,1,1-trójchloaktywnym, wyekstrahowaniu go toluenem lub dwusiarczkiem węgla i an chromatograficznej otrzymanego roztworu

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04179-02:1987 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości trójchloroetanu -- Oznaczanie 1,1,1-trójchloroetanu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z wzbogacaniem próbki
Data publikacji 30-09-1987
Data wycofania 27-11-2012
Liczba stron 3
Grupa cenowa B
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
ICS 13.040.30