PN-Z-04176-02:1986 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości MCPA -- Oznaczanie MCPA na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej

Zakres

Metodę stosuje się do oznaczania kwasu 2-metylo-4-chlorofenoksyoctowego (mcpa). Herbicyd zawierający zwykle sól sodową lub potasową mcpa zatrzymywany jest na sączkach z tkaniny filtracyjnej. Przygotowanie próbki polega na przeprowadzeniu soli do postaci kwasu i utworzeniu estru 2-chloroetylowego mcpa. Ester po ekstrakcji heksanem oznacza się techniką chromatografii gazowej z detekcją wychwytu elektronów (ecd). Oznaczalność metody wynosi 1 mg w 1 m sześciennym powietrza

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04176-02:1986 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości MCPA -- Oznaczanie MCPA na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
Data publikacji 20-12-1986
Data wycofania 30-05-2014
Liczba stron 3
Grupa cenowa B
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
ICS 13.040.30