PN-Z-04015-05:1989 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości siarki i jej związków -- Oznaczanie dwusiarczku węgla w powietrzu atmosferycznym (imisja) metodą chromatografii gazowej z wzbogacaniem próbki

Zakres

Metoda polega na absorpcji dwusiarczku węgla na węglu aktywnym, desorpcji mieszaniną benzen-acetonitryl i oznaczaniu dwusiarczku węgla w ekstrakcie metodą chromatografii gazowej. Najmniejsza ilość dwusiarczku węgla jaka może być oznaczona tą metodą wynosi 1 mikrogram w metrze sześciennym powietrza. Podano wytyczne ogólne dotyczące bezpieczeństwa oznaczania, aparaturę i przyrządy, odczynniki i roztwory, przygotowanie rurek pochłaniających, pobieranie próbek, warunki chromatografii, wyznaczanie krzywej wzorcowej, wykonanie oznaczania, obliczanie wyników, wynik końcowy oznaczania oraz, w załączniku, obliczanie błędu metody.Metoda stosowana jest do próbek pobieranych przez 30 minut. Polega ona na adsorpcji dwusiarczku węgla na węglu aktywnym. Wyekstrahowaniu go mieszanina benzeno-acetonitryl i analizie chromatograficznej otrzymanego ekstraktu. Oznaczalność metody wynosi 1 ug w 1 metrze sześciennym powietrza

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04015-05:1989 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości siarki i jej związków -- Oznaczanie dwusiarczku węgla w powietrzu atmosferycznym (imisja) metodą chromatografii gazowej z wzbogacaniem próbki
Data publikacji 22-12-1989
Data wycofania 13-08-2015
Liczba stron 5
Grupa cenowa C
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 280, Jakości Powietrza
ICS 13.040.20