PN-Z-04140-02:1985 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości alkoholu etylowego -- Oznaczanie alkoholu etylowego na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej

Zakres

Określono metodę polegającą na absorpcji par alkoholu etylowego w wodzie destylowanej i analizie chromatograficznej otrzymanego roztworu. Metoda jest stosowana do oznaczania stężenia par alkoholu etylowego w powietrzu na stanowiskach pracy. Podano aparaturę i przyrządy, sposób przygotowania odczynników i roztworów, warunki pracy chromatografu, sporządzanie krzywej wzorcowej

* wymagane pola

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04140-02:1985 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości alkoholu etylowego -- Oznaczanie alkoholu etylowego na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
Data publikacji 04-04-1985
Data wycofania 06-03-2012
Liczba stron 2
Grupa cenowa A
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
ICS 13.040.30