PN-Z-04133-06:1990 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości rtęci i jej związków -- Oznaczanie par rtęci w powietrzu atmosferycznym (imisja) metodą zimnych par absorpcyjnej spektrometrii atomowej

Zakres

Ustalono metodę polegającą na przepuszczeniu znanej objętości powietrza przez hopkalit w celu zatrzymania rtęci, którą następnie wprowadza się do roztworu przemywając sorbent kwasem azotowym. Potem dodajemy roztworu chlorku cynawego i następuje redukcja. Pary rtęci umieszcza się w kuwecie absorbcyjnej na drodze promieniowania lampy Hg. Metoda jest stosowana do oznaczania stężenia par rtęci w powietrzu atmosferycznym. Podano aparaturę, przyrządy i materiały, sporządzanie krzywej wzorcowej i roztworów wzorcowych

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04133-06:1990 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości rtęci i jej związków -- Oznaczanie par rtęci w powietrzu atmosferycznym (imisja) metodą zimnych par absorpcyjnej spektrometrii atomowej
Data publikacji 30-03-1990
Data wycofania 30-11-2010
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 280, Jakości Powietrza
ICS 13.040.20