PN-C-04570-03:1982 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 1483:2000 - wersja polska

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN
Woda i ścieki -- Badania zawartości metali metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej -- Oznaczanie rtęci w wodzie techniką zimnych par

Zakres

Podano metodę polegającą na oznaczaniu zawartości rtęci w badanej próbce metodą atomowej spektrometrii absorpcyjnej. Ustalono wytyczne ogólne, aparaturę i przyrządy, sposób przygotowania odczynników, roztworów, sporządzanie krzywej wzorcowej i roztworów wzorcowych.

* wymagane pola

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-C-04570-03:1982 - wersja polska
Tytuł Woda i ścieki -- Badania zawartości metali metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej -- Oznaczanie rtęci w wodzie techniką zimnych par
Data publikacji 21-06-1982
Data wycofania 03-07-2000
Liczba stron 2
Grupa cenowa A
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 121, Jakości Wody - Badania Chemiczne - Substancje Nieorganiczne
ICS 13.060.50
Zastąpiona przez PN-EN 1483:2000 - wersja polska