PN-Z-04113-11:1994 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości związków akrylowych -- Oznaczanie akrylanów i metakrylanów w powietrzu w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi metodą chromatografii gazowej

Zakres

Metoda polega na przepuszczaniu przez węgiel aktywny znanej objętości powietrza w celu adsorpcji występujących w nim par estrów akrylowych, desorpcji tych estrów rozpuszczalnikiem, wprowadzeniu wzorca wewnętrznego i analizie otrzymanych roztworów metodą chromatografii gazowej. Oznaczalność metody wynosi 4 - 2000 ug każdego estru w 1 m sześciennym badanego powietrza

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04113-11:1994 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości związków akrylowych -- Oznaczanie akrylanów i metakrylanów w powietrzu w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi metodą chromatografii gazowej
Data publikacji 30-12-1994
Data wycofania 27-10-2020
Liczba stron 7
Grupa cenowa D
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 161, Jakości Powietrza Wnętrz
ICS 13.040.20