PN-Z-04095-01:1974 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości dwutlenku węgla -- Oznaczanie dwutlenku węgla na stanowiskach pracy metodą z wodorotlenkiem strontowym

Zakres

Metodę stosuje się do oznaczania zawartości dwutlenku węgla w powietrzu otaczającym stanowiska pracy przy przeprowadzaniu kontroli warunków sanitarno- -higienicznych. Oznaczalność metody wynosi 400 mg dwutlenku węgla w 1 m3 powietrza. Lotne kwasy, tlenki azotu, dwutlenek siarki i inne bezwodniki kwasowe w stężeniach do 400 mg/m3 łącznie nie przeszkadzają w stosowaniu tej metody.

* wymagane pola

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04095-01:1974 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości dwutlenku węgla -- Oznaczanie dwutlenku węgla na stanowiskach pracy metodą z wodorotlenkiem strontowym
Data publikacji 11-12-1974
Data wycofania 07-07-2015
Liczba stron 2
Grupa cenowa A
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
ICS 13.040.30