PN-Z-04084-01:1980 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości alkoholu dwuacetonowego -- Oznaczanie alkoholu dwuacetonowego na stanowiskach pracy metodą kolorymetryczną

Zakres

Ustalono metodę polegającą na reakcji alkoholu dwuacetonowego z aldehydem salicylowym w środowisku alkalicznym, utworzeniu związku o barwie czerwonej, który jest podstawą oznaczania kolorymetrycznego przy długości fali 510 nm. Metodę stosuje się do oznaczania alkoholu dwuacetonowego w powietrzu przy stanowiskach pracy. Podano aparaturę i przyrządy, sporządzanie krzywej wzorcowej i roztworów wzorcowych

* wymagane pola

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04084-01:1980 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości alkoholu dwuacetonowego -- Oznaczanie alkoholu dwuacetonowego na stanowiskach pracy metodą kolorymetryczną
Data publikacji 08-09-1980
Data wycofania 30-11-2010
Liczba stron 2
Grupa cenowa A
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
ICS 13.040.30