PN-Z-04093-07:1984 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości fluoru i jego związków -- Oznaczanie sumarycznej zawartości nieorganicznych związków fluoru w powietrzu atmosferycznym (imisja) zbieranych na sączkach impregnowanych metodą potencjometryczną z użyciem elektrody jonoselektywnej

Zakres

Przedmiotem normy są metody oznaczania w powietrzu atmosferycznym sumarycznej zawartości nieorganicznych związków fluoru (w przeliczeniu na F~) zarówno gazowych, jak i w postaci pyłu:
- w próbkach pobieranych przez 30 min (dla oznaczania związków fluoru wymienionych w 1.2a),
- w próbkach pobieranych przez 24 h, średniodobowych (dla oznaczania związków fluoru wymienionych w 1.2a) i 1.2b).
Inne zanieczyszczenia występujące jednocześnie z nieorganicznymi związkami fluoru w powietrzu nie przeszkadzają w ich oznaczaniu.

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04093-07:1984 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości fluoru i jego związków -- Oznaczanie sumarycznej zawartości nieorganicznych związków fluoru w powietrzu atmosferycznym (imisja) zbieranych na sączkach impregnowanych metodą potencjometryczną z użyciem elektrody jonoselektywnej
Data publikacji 19-03-1984
Data wycofania 13-08-2015
Liczba stron 5
Grupa cenowa C
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 280, Jakości Powietrza
ICS 13.040.20