PN-Z-04047-03:1983 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości trójchloroetylenu -- Oznaczanie trójchloroetylenu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z wzbogacaniem próbki przy użyciu kumenu

Zakres

Podano metodę polegającą na adsorpcji par trójchloroetylenu na węglu aktywnym, wyekstrahowaniu go kumenem i analizie chromatograficznej otrzymanego roztworu. Metodę stosuje się do oznaczania stężenia par trójchloroetylenu w powietrzu przy stanowiskach pracy. Podano aparaturę, przyrządy, warunki pracy chromatografu, sposób przygotowania odczynników i roztworów do oznaczania, sporządzanie krzywej wzorcowej, pobierania próbek powietrza, oznaczanie współczynnika desorpcji

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04047-03:1983 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości trójchloroetylenu -- Oznaczanie trójchloroetylenu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z wzbogacaniem próbki przy użyciu kumenu
Data publikacji 03-05-1983
Data wycofania 10-09-2015
Liczba stron 3
Grupa cenowa B
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
ICS 13.040.30